Hotline : 07 088 44444
Thích
Chia sẻ

Tag: SDN

1 bài viết.
Colocation

Mạng SDN là gì? Tìm hiểu về Software Defined Networking

SDN là gì? SDN (Software-Defined Networking) là một kiến trúc có khả năng trừu tượng hóa các layer khác nhau của mạng, giúp mạng trở nên linh hoạt hơn. Mục tiêu chính của SDN là cải thiện khả năng kiểm soát mạng bằng cách cho phép các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ […]