Hotline : 1800 1093 - 07 088 44444
Thích
Chia sẻ

Tag: AngularJS

1 bài viết.
Colocation

AngularJS là gì và ứng dụng như thế nào đến HTML

AngularJS là gì? Nó cho phép bạn mở rộng HTML với các thuộc tính HTML được gọi là directives. AngularJS directives cung cấp chức năng cho các ứng dụng HTML. Cụ thể hơn, AngularJS cung cấp các directives được xây dựng và người dùng định nghĩa directives AngularJS directives là gì? Định nghĩa chính thức […]