Basic

 • 300 Max User Connection
 • 200 Mbps Bandwidth
 • Yes – Clear Blocked IP
 • No – Allow IP Tool
 • No – Block IP Tool
 • 30 mins Blocked Time
 • 1 Backend IP

Standard

 • 600 Max User Connection
 • 300 Mbps Bandwidth
 • Yes – Clear Blocked IP
 • No – Allow IP Tool
 • No – Block IP Tool
 • 30 mins Blocked Time
 • 1 Backend IP

Premium

 • 1000 Max User Connection
 • 500 Mbps Bandwidth
 • Yes – Clear Blocked IP
 • Yes – Allow IP Tool
 • Yes – Block IP Tool
 • Custom Blocked Time
 • 2 Backend IP

PRO

 • Unlimited User Connection
 • 1 Gbps Bandwidth
 • Yes – Clear Blocked IP
 • Yes – Allow IP Tool
 • Yes – Block IP Tool
 • Custom Blocked Time
 • 5 Backend IP

Chiến binh canh giữ Game Server

AI Proxy của Vietnix là công nghệ tiên phong tại Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các tính năng phòng thủ và bảo mật. Mạnh mẽ như một chiến binh!

Năng lực vượt trội

Phòng chống toàn diện

AI Proxy có thuật toán mạnh mẽ và tự động cập nhật, đảm bảo phòng chống hiệu quả các hình thức tấn công ngày càng tinh vi hơn.

Đa dạng tính năng

Được tập trung nghiên cứu phát triển, Proxy Vietnix hiện đã có 4 phiên bản với tính năng riêng biệt, áp dụng được vào nhiều hình thức chống tấn công và bảo mật khác nhau.

Tự chủ về công nghệ

Hoàn toàn chủ động trong phát triển công nghệ nên linh hoạt đáp ứng được những nhu cầu riêng biệt nhất. Không chỉ cung cấp dịch vụ, Vietnix còn đưa ra giải pháp.

Hệ thống rộng khắp

Quy mô hệ thống lớn và đặt tại các Data Center chuẩn quốc tế Tier-3, cho bạn thoải mái lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Slider

Câu hỏi thường gặp