Tên miền

Quý khách vui lòng kiểm tra sự tồn tại của tên miền trước khi đăng ký

Chọn tên miền

Tên miền Việt Nam

Tên miền quốc tế

Kết quả kiểm tra

Tên miền Kết quả

Bảng giá

Loại tên miền

 • .vn
 • .com.vn
 • .edu.vn
 • .org.vn
 • .net.vn
 • .info.vn

Phí khởi tạo

 • 350.000
  VNĐ
 • 350.000
  VNĐ
 • 200.000
  VNĐ
 • 200.000
  VNĐ
 • 220.000
  VNĐ
 • 100.000
  VNĐ

Phí duy trì/năm

 • 480.000
  VNĐ
 • 430.000
  VNĐ
 • 200.000
  VNĐ
 • 200.000
  VNĐ
 • 350.000
  VNĐ
 • 100.000
  VNĐ

Transfer về Vietnix

 • 480.000
  VNĐ
 • 430.000
  VNĐ
 • 200.000
  VNĐ
 • 200.000
  VNĐ
 • 350.000
  VNĐ
 • 100.000
  VNĐ


 • .com
 • .net
 • .org
 • .info
 • .co
 • .xxx

Phí khởi tạo

 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 1.700.000 VNĐ

Phí duy trì/năm

 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 1.700.000 VNĐ

Transfer về Vietnix

 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 1.700.000 VNĐ
Lưu ý: Tên miền là dịch vụ không chịu thuế VAT