Nguyên nhân gây ra Lỗi 403 Forbidden & cách khắc phục

NGUYÊN NHÂN GÂY RA LỖI 403 FORBIDDEN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

14/04/2021
24 Lượt xem

Lỗi 403 Forbidden là HTTP status code có nghĩa là việc truy cập trang hoặc tài nguyên bạn đang cố truy cập bị cấm tuyệt đối vì một số lý do.

Bài viết này hướng dẫn cách để bạn có thể xác định và giải quyết lỗi 403 Forbidden.

DẤU HIỆU

Bạn gặp lỗi sau khi cố gắng truy cập một trang web:

Nguyen-nhan-gay-ra-loi-403-forbidden-va-cach-khac-phuc-1
Lỗi 403 Forbidden

NGUYÊN NHÂN GÂY RA LỖI 403 FORBIDDEN?

Có ba nguyên nhân phổ biến được liệt kê từ nhiều khả năng nhất đến ít có khả năng nhất:

 1. Thư mục trang web trống
 2. Không có trang index
 3. Quyền / Lỗi quyền sở hữu

CÁCH KHẮC PHỤC LỖI 403

Thư mục trang web trống

Đảm bảo rằng web content đã được tải lên đúng thư mục trên server của bạn.

 • Plesk server: /var/www/vhosts/example.com/httpdocs/
 • Khi bạn kết nối với FTP user, bạn chỉ cần điều hướng vào thư mục httpdocs.
 • Đảm bảo thay thế example.com bằng domain name thực của bạn.
 • cPanel server: / home / example / public_html /
 • Khi bạn kết nối với FTP user, bạn chỉ cần điều hướng vào thư mục public_html.
 • Đảm bảo thay thế example bằng tên cPanel account user.

Nếu thư mục này không tồn tại, hãy tạo nó.

Không có trang index

Trang chủ cho trang web của bạn phải được gọi là index.html hoặc index.php.

Để giải quyết lỗi này, hãy upload index page lên thư mục httpdocs hoặc public_html.

Nếu bạn đã có một trang chủ với tên khác – ví dụ: home.html – bạn có một số option:

 1. Đổi tên trang chủ thành index.html hoặc index.php.
 2. Thiết lập chuyển hướng trên trang index đến trang chủ thực. 
 3. Đặt một trang chủ mặc định khác trong tệp .htaccess. Javascript Kit có một ví dụ điển hình.

Xem thêm: Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi 503

Quyền và lỗi quyền sở hữu

Lỗi 403 Forbidden cũng có thể do quyền sở hữu hoặc quyền không chính xác đối với các file và thư mục web content của bạn.

Quyền

Rule chung cho các quyền chính xác:

 • Thư mục: 755
 • Content tĩnh: 644
 • Content động: 700
MẸO:

Các quyền của Linux có thể được thể hiện bằng số, chữ cái hoặc từ. Chúng cũng bao gồm một entry cho Owner, Group và Everyone.

 • 755 là viết tắt của Owner: đọc, viết, thực thi; Group: đọc, thực thi; Everyone: đọc, thực hiện
 • 644 là viết tắt của Owner: đọc, viết; Group: đọc, Everyone: đọc
 • 700 là viết tắt của Owner: đọc, viết, thực thi; Group: (không có); Everyone: (không có)

Hầu hết các FTP program cho phép bạn thay đổi quyền trên một file hoặc thư mục; xem tài liệu FTP program của bạn để biết chi tiết. Bạn cũng có thể thay đổi quyền thông qua SSH bằng lệnh chmod. 

Quyền sở hữu

Trong cấu trúc file Linux, mọi file và thư mục được gán cho Owner và Group. 

owner: group

 • Plesk server – lưu ý rằng domainuser là FTP user cho domain đó và example.com là domain cụ thể được đề cập:
 • /var/www/vhosts/example.com/ – root: root
 • /var/www/vhosts/example.com/httpdocs/ – domainuser: psaserv
 • /var/www/vhosts/example.com/httpdocs/index.html – domainuser: psacln
 • cPanel server- lưu ý rằng ví dụ đó là tên của cPanel account user
 • / home – root: root
 • / home / example – example: example
 • / home / example / public_html – example: example

Bạn có thể thay đổi quyền sở hữu file qua SSH bằng lệnh chown. 

Theo mediatemple.netTìm hiểu thêm:

Tìm hiểu thêm:

Cách sửa lỗi 504 Gateway Time-out nhanh nhất

Cách khắc phục lỗi HTTP 500 Internal Server Error

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments