Hướng dẫn sử dụng các tính năng dịch vụ Firewall tại Vietnix | Vietnix - Cloud Server Anti DDoS Chuyên Nghiệp

Hướng dẫn sử dụng các tính năng dịch vụ Firewall tại Vietnix

16/03/2021
57 Lượt xem

Bài viết sau hướng dẫn Quý Khách Hàng sử dụng các tính năng của dịch vụ Firewall (Proxy) tại Vietnix.

  • Tính năng quản lý (đóng/mở) port
  • Tính năng add IP vào Whitelist List
  • Tính năng add IP vào Black List

I. Hướng dẫn login và truy cập vào giao diện Firewall

Bước 1: Login vào giao diện portal dành cho client

https://portal.vietnix.vn/clientarea.php

Truy cập vào My services

Bước 2: Chọn dịch vụ Firewall

Bước 3: Giao diện quản lý dịch vụ Firewall

Giao diện này hiện đầy đủ thông tin hostname Firewall Khách Hàng đăng ký và IP của Firewall. Quý Khách Hàng có thể sử dụng một số tính năng như: Mở port, add Whitelist, add Blacklis.

II. Hướng dẫn sử dụng các tính năng của Firewall

1.Tính năng Manage Ports

Tính năng này giúp Quý Khách Hàng chủ động mở các port mà mình cần.

Để mở port trên Firewall Quý Khách Hàng cần thực hiện các thao tác sau:

  • Truy cập vào Manage Ports
  • Click chuột vào Edit
  • Quý Khách Hàng điền port mình cần mở vào Ports và sau đó bấm Save để lưu lại.

Lưu ý: Giữa các port với nhau được ngăn cách bằng dấu phẩy và không có khoảng trắng. Mở nhiều port liên tiếp nhau được ngăn cách bằng dấu gạch ngang.

Ví dụ: Cần mở một port từ 80 tới 200 ta thực hiện như sau: 80-200

2. Tính năng Whitelist IPs

Whitelist IPs là tính năng cho phép các IP truy cập mà không qua bất kì rules chặn nào. Khi một IP (member) không vào được dịch vụ có chạy qua Firewall. Quý Khách Hàng kiểm tra và chắc chắn đây là member thật không phải botnet phá mình. Quý Khách có thể cho IP này vào danh sách Whitelist IPs.

Để mở Whitelist IPs trên Firewall Quý Khách Hàng cần thực hiện các thao tác sau:

  • Truy cập vào Whitelist IPs
  • Quý Khách Hàng điền IP mình cần Whitelist vào và sau đó bấm Save để lưu lại.

Lưu ý: Khi add một IP mới vào Whitelist IPs cần phải xuống dòng.

3. Tính năng Blacklist IPs

Blacklist IPs là tính năng không cho phép một IP mà Quý Khách Hàng không muốn nó truy cập vào. Để mở Blacklist IPs trên Firewall Quý Khách Hàng cần thực hiện các thao tác sau:

  • Truy cập vào Blacklist IPs
  • Quý Khách Hàng điền IP mình cần Blacklist vào và sau đó bấm Save để lưu lại.

Lưu ý: Khi add một IP mới vào Blacklist IPs cần phải xuống dòng.