Hướng dẫn kết nối Outlook với Hosting tại Vietnix | Vietnix - Cloud Server Anti DDoS Chuyên Nghiệp

Hướng dẫn kết nối Outlook với Hosting tại Vietnix

15/03/2021
19 Lượt xem

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn Quý Khách Hàng kết nối Outlook khi sử dụng dịch vụ hosting tại Vietnix.

Bước 1: Thêm account để kết nối outlook

Bước 2: Manual config

Bước 3: Chọn Service nhận mail

Bước 4: Config mail


Đây là phần chính của quá trình setup kết nối outlook, tại tab Outgoing Server

 • Your Name: Điền name sẽ hiện trong giao diện Outlook
 • Email Address: Điền full user mail, bao gồm của phần đuôi sau @
 • Account Type: Để mặc định POP3 hoặc IMAP đều được.
 • In/Outcoming mail server: Chỗ này chúng ta để domain có thể phân giải ra được IP server mail (hoặc để luôn IP server mail cũng được).
 • Logon Information: Điền info user/password
  Lưu ý: Nếu mail thuê tại Vietnix thì dòng In/Outcoming mail server có thể điền web01.vietnix.vn
  Chọn tiếp More Setting

Bước 5: Chọn SMTP required authen


Tại bước này, chúng ta stick vào My outgoing server (SMTP) requires authentication (Use same settings as my incoming mail server).

Bước 6: Config port cho account mail


Đây cũng là bước rất quan trọng trong việc kết nối outlook. Hiện tại hầu hết các nhà cung cấp ISP đã chặn hoặc limit port 25 (do SMTP không có mã hóa), do đó chúng ta chuyển từ mặc định sang có SSL để tránh bị limit.
Tại tab Advanced:

 • Incoming server (POP3): 995
 • This server requires an encrypted connection (SSL): stick chọn.
 • Outgoing server (SMTP): 465
 • Use the following type of encrypted connection: chọn SSL
  Lưu ý: chỗ encrypted connection nếu chúng ta chọn TLS thì bên trên dòng Outgoing server SMTP điền 587.
 • Leave a copy of messagaes on the server:
  1/ Remove from server after 14: Mặc định cho phép outlook sau khi tải mail về máy cá nhân, thì 14 ngày sau sẽ xóa trên server mail.
  2/ Remove from server when deleted from ‘Deleted Items’: Khi xóa mail trên outlook sẽ đồng bộ xóa mail trên server.

Chúc các bạn kết nối outlook thành công.