Cài đặt & nâng cấp PHP 5.x lên PHP 7.x trên Centos, Ubuntu

22/02/2021
Banner hosting giá rẻ dành cho sinh viên

Bài viết này với mục đích hướng dẫn nâng cấp PHP 7 trên Linux với cách thức thực hiện đơn giản trên mã nguồn mở CentOS và Ubuntu.

Đôi nét về phiên bản PHP 7

PHP 7 ra đời khá lâu và cộng đồng đủ thời gian để trải nghiệm các cách tổ chức code mới mẻ, khả năng chịu tải tốt hơn, thời gian load trang cũng cải thiện đáng kể. Nói chung phiên bản PHP 7 trở về sau tốt hơn rất nhiều so với phiên bản PHP 5.6 mà chúng ta vẫn dùng bấy lâu nay. Đặc biệt nếu bạn nâng cấp PHP 5.x sang PHP 7.x, tốc độ load của WordPress được cải thiện đáng kể.

Cài đặt và nâng cấp PHP 7
Cài đặt và nâng cấp PHP 7

Ưu điểm khi nâng cấp PHP 7

So với PHP 5 thì khi nâng cấp PHP 7 với nhiều ưu điểm nổi trội ở phiên bản này như là:

 • Giới hạn xử lý requests của PHP 7 là gấp đôi PHP 5.6, và nó đáp ứng từng request nhanh hơn.
 • Trong xử lý dữ liệu, PHP 7 là hơn 3,5 lần bộ nhớ hiệu quả hơn so với PHP 5.6.
 • Nhiều cộng đồng được thành lập, có thể giúp các nhà phát triển, xử lý sự cố PHP và hỗ trợ một số kỹ thuật khác.
nâng cấp php 5 lên php 7
Ưu điểm nổi trội của PHP 7x

Để thực hiện nâng cấp PHP 7, bạn cần xóa bản PHP cũ sau đó cài PHP bản 7 mới. Thường thì nó tùy thuộc vào hệ điều hành là CentOS hay Ubuntu. Thậm chí Fedora, redHat cũng cài khác nhau nhiều.

Cài đặt và nâng cấp PHP 7 trên CentOS

Đầu tiên, trước khi nâng cấp PHP 7 bạn cần gỡ cài đặt các phiên bản cũ của PHP. Tiếp theo, bạn kiểm tra phiên bản PHP của mình với “php-v”

cài đặt và nâng cấp php
Kiểm tra phiên bản PHP

Để cài đặt và nâng cấp PHP 7, bạn cần kích hoạt EPELRemi repository trên CentOS 7 với câu lệnh sau:

 • Cài đặt EPEL
yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
 • Cài đặt phiên bản mới nhất của remi repository
# CentOS 6 
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

# CentOS 7 
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

Đăng nhập máy chủ của bạn để cài đặt yum-utils & bật kho lưu trữ EPEL. Nó cần thiết cho việc upgrade hay cài đặt của các bước sau.

yum install epel-release yum-utils -y

Server của bạn đã được thiết lập để cài đặt PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2 hoặc PHP 7.3 theo dưới đây:

### For PHP 7.3
yum --enablerepo=remi-php73 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

### For PHP 7.2
yum --enablerepo=remi-php72 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

### For PHP 7.1
yum --enablerepo=remi-php71 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt 

### For PHP 7.0
yum --enablerepo=remi-php70 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

Để định cấu hình kho lưu trữ PHP 7.x bạn sử dụng các câu lệnh dưới đây:

# PHP 7.0 
yum-config-manager --enable remi-php70

# PHP 7.1 
yum-config-manager --enable remi-php71

# PHP 7.2 
yum-config-manager --enable remi-php72

# PHP 7.3 
yum-config-manager --enable remi-php73

Cài đặt các gói cơ bản cho VPS/Server

yum install php php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql php-ldap php-zip php-fileinfo

Tắt php repository tương ứng này đi vì bạn cần sử dụng PHP 7.x

# PHP 5.5 
yum-config-manager --disable remi-php55

# PHP 5.6 
yum-config-manager --disable remi-php56
 • Cài đặt PHP Modules

Sau khi đã cài đặt PHP 7x trên server. Bạn có thể cài đặt thêm một số PHP Modules cần thiết cho các ứng dụng:

### For PHP 7.3
yum --enablerepo=remi-php73 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

### For PHP 7.2
yum --enablerepo=remi-php72 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

### For PHP 7.1
yum --enablerepo=remi-php71 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt 

### For PHP 7.0
yum --enablerepo=remi-php70 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

Ngoài ra, bạn có thể tìm Modules có sẵn trong yum repository với lệnh như sau:

# yum --enablerepo=remi-php73 search php | grep php73 [For PHP 7.3]
 • Kiểm tra lại danh sách repository một lần nữa, đảm bảo phần remi tương tự như sau là được: yum repolist all
cài đặt php 7
Kiểm tra danh sahcs repository
 • Cuối cùng: Update PHP lên phiên bản mới nhất 7.x và kiểm tra: yum update & php -v
php -v
cài đặt php 7 trên centos
Kiểm tra phiên bản đã được cài đặt

Cài đặt và nâng cấp PHP 7 trên Ubuntu

Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại với lệnh “php -v”. Nếu bạn đang sử dụng bản Ubuntu 18.x thì mặc định đã cài sẵn phiên bản PHP mới nhất.

nâng cấp php trên ubuntu
Kiểm tra phiên bản PHP

Đầu tiên, bạn cần cập nhận Ubuntu lên phiên bản mới nhất:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Tiếp theo, bạn cần thêm respository cho Ubuntu theo lệnh sau đây:

apt-get install python-software-properties
add-apt-repository ppa:ondrej/php

Bạn có thể cài đặt bất kỳ phiên bản PHP cần thiết nào trên hệ thống Ubuntu của bạn. Sử dụng một trong các tùy chọn sau để cài đặt PHP.

 • Cài đặt PHP 7.2
# PHP 7.2 
apt-get install php7.2
 • Cài đặt PHP 7.3
# PHP 7.3 
apt-get install php
 • Cài đặt các gói bổ sung
# PHP 7.2
apt-get install php-pear php7.2-curl php7.2-dev php7.2-gd php7.2-mbstring php7.2-zip php7.2-mysql php7.2-xml

# PHP 7.3
apt install php7.3-bcmath php7.3-bz2 php7.3-curl php7.3-gd php7.3-intl php7.3-json php7.3-mbstring php7.3-readline php7.3-xml php7.3-zip
 • Cài đặt PHP Modules

Sử dụng lệnh sau để tìm kiếm các modules PHP 7 có sẵn trong kho lưu trữ:

sudo apt-cache search php7*

Bạn có thể cài đặt các modules PHP cần thiết trên hệ thống của bạn. Chỉ cần thay đổi phiên bản PHP chỉ cần thay đổi tên gói

sudo apt install -y php7.4-mysql php7.4-curl php7.4-json php7.4-cgi php7.4-xsl php7.4-mbstring php7.4-opcache php7.4-gd php7.4-pgsql php7.4-intl php7.4-bcmath php7.4-soap
 • PHP 7.x enable
a2dismod php5.6 ; a2enmod php7.3 ; service apache2 restart

Cuối cùng, bạn cần kiểm tra lại phiên bản PHP của mình.

php -v
kiểm tra nâng cấp php 7
Kiểm tra phiên bản PHP 7x đã cập nhật
 • Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin PHP thông qua trình duyệt web. Vào thư mục /var/www/html tạo file info.php với nội dung như sau:
<?php phpinfo(); ?>
 • Bằng cách truy cập: http://xxx.xxx.xxx.xxx/info.php (thay thế x bằng IP máy của bạn). Bạn sẽ thấy thông tin PHP như thế này:
cài đặt php 7
Banner Hosting Cao Cấp dành cho SEOer

Lời kết

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn cài đặt và nâng cấp PHP 7 thành công. Nếu bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, mời bạn để lại bình luận phía dưới bài viết này. Vietnix xin chân thành cảm ơn bạn.

5/5 - (4 bình chọn)
Banner Hosting Giá Rẻ tại Vietnix
Mình là Bo - admin của Quản Trị Linux. Mình đã có 10 năm làm việc trong mảng System, Network, Security và đã trải nghiệm qua các chứng chỉ như CCNP, CISSP, CISA, đặc biệt là chống tấn công DDoS. Gần đây mình trải nghiệm thêm Digital Marketing và đã hòan thành chứng chỉ CDMP của PearsonVUE. Mình rất thích được chia sẻ và hỗ trợ cho mọi người, nhất là các bạn sinh viên. Hãy kết nối với mình nhé!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Yêu cầu Vietnix gọi lại

Vui lòng nhập thông tin để chúng tôi liên hệ lại với bạn