Hướng dẫn nâng cấp PHP 5.x lên PHP 7.x trên Linux | Vietnix

Hướng dẫn nâng cấp PHP 5.x lên PHP 7.x trên Linux

22/02/2021

PHP phiên bản 7.x ra đời kha khá lâu và cộng đồng đủ thời gian để trải nghiệm các cách tổ chức code mới mẻ, khả năng chịu tải tốt hơn, thời gian load trang cũng cải thiện đáng kể. Nói chung phiên bản 7 trở về sau tốt hơn rất nhiều bản PHP 5.6 mà chúng ta vẫn dùng bấy lâu nay. Đặc biệt nếu bạn nâng cấp PHP 5.x sang PHP 7.x, tốc độ load của WordPress được cải thiện đáng kể.

Ưu điểm của nâng cấp PHP 7

 • Giới hạn xử lý requests của PHP 7 là gấp đôi PHP 5.6, và nó đáp ứng từng request nhanh hơn.
 • Tính năng ngôn ngữ lập trình mới bao gồm cú pháp thống nhất biến, kiểu trả gián tiếp, và các toán tử mới.
 • Bằng cách thay đổi như thế nào trong xử lý dữ liệu, PHP 7 là hơn 3,5 lần bộ nhớ hiệu quả hơn so với PHP 5.6.
 • Nhiều cộng đồng được thành lập tại đó có thể giúp các nhà phát triển với xử lý sự cố PHP và hỗ trợ kỹ thuật khác.

Để thực hiện nâng cấp PHP, bạn cần xóa sạch sẽ bản PHP cũ sau đó cài PHP bản 7 mới. Thường thì nó tùy thuộc vào hệ điều hành là CentOS hay Ubuntu. Thậm chí Fedora, redHat cũng cài khác nhau nhiều.

1. CentOS

 • Bạn cần phải kiểm tra phiên bản php: php -v
 • Cài đặt phiên bản mới nhất của remi repository
# CentOS 6 
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

# CentOS 7 
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
 • Bạn cài đặt yum-utils, đây là gói cài đặt mặc định rất nhiều thứ hay ho cho yum. Nó cần thiết cho việc upgrade hay cài đặt của các bước sau
yum install yum-utils
 • Kích hoạt remi repository cho phiên bản PHP 7.x bạn muốn cài
# PHP 7.0 
yum-config-manager --enable remi-php70

# PHP 7.1 
yum-config-manager --enable remi-php71

# PHP 7.2 
yum-config-manager --enable remi-php72
 • Cài các gói cơ bản cho VPS/Server
yum install php php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql php-ldap php-zip php-fileinfo
 • Tắt php repository tương ứng này đi vì bạn cần sử dụng PHP 7.x
# PHP 5.5 
yum-config-manager --disable remi-php55

# PHP 5.6 
yum-config-manager --disable remi-php56
 • Kiểm tra lại danh sách repository một lần nữa, đảm bảo phần remi tương tự như sau là được: yum repolist all
 • Cuối cùng: Update PHP lên phiên bản mới nhất 7.x và kiểm tra: yum update & php -v

2. Ubuntu

Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại (php -v). Nếu bạn cài bản Ubuntu 18.x thì mặc định đã cài sẵn phiên bản PHP mới nhất.

 • Bạn cần cập nhật Ubuntu lên
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
 • Thêm respository cho Ubuntu
apt-get install python-software-properties
add-apt-repository ppa:ondrej/php
 • Cài đặt phiên bản PHP mới nhất
# PHP 7.2 
apt-get install php7.2

# PHP 7.3 
apt-get install php
 • Cài đặt các gói bổ sung
# PHP 7.2
apt-get install php-pear php7.2-curl php7.2-dev php7.2-gd php7.2-mbstring php7.2-zip php7.2-mysql php7.2-xml

# PHP 7.3
apt install php7.3-bcmath php7.3-bz2 php7.3-curl php7.3-gd php7.3-intl php7.3-json php7.3-mbstring php7.3-readline php7.3-xml php7.3-zip
 • PHP 7.x enable
a2dismod php5.6 ; a2enmod php7.3 ; service apache2 restart
 • Cuối cùng: Kiểm tra kết quả: php -v
 • Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin PHP thông qua trình duyệt web. Vào thư mục /var/www/html tạo file info.php với nội dung như sau:
<?php phpinfo(); ?>
 • Bằng cách truy cập http://xxx.xxx.xxx.xxx/info.php (thay thế x bằng IP máy của bạn). Bạn sẽ thấy biểu ngữ thông tin PHP như thế này:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments