2 cách hiển thị các mục nhập form WordPress nhanh chóng

Lượt xem
Home

Hiển thị các mục nhập form trên giao diện phía trước cho phép bạn hiển thị thông tin quan trọng cho khách truy cập. Bạn có thể sử dụng chúng để hiển thị những đánh giá tích cực, tạo danh bạ, hiển thị lịch sự kiện và nhiều công dụng khác. Để làm được điều này, hãy cùnga Vietnix tham khảo cách hiển thị các mục nhập form WordPress có tại bài viết sau.

1. Cách hiển thị các mục nhập form WordPress bằng Formidable Forms

Cách dễ nhất để hiển thị các mục nhập form trong WordPress là sử dụng Formidable Forms. Đây là một plugin contact form phổ biến cho WordPress và cung cấp một công cụ tạo form tích hợp tất cả với nhiều tính năng tùy chỉnh. Bạn có thể tạo ra các loại form như khảo sát, bài kiểm tra, form thanh toán và các form nâng cao như lịch sự kiện, danh bạ và máy tính. Trước hết, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Formidable Forms trên trang web. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thao tác, có thể tham khảo video hướng dẫn sau của Vietnix:

Video hướng dẫn cài đặt plugin của Vietnix

Sau khi kích hoạt, bạn có thể truy cập Formidable > Forms và nhấp vào Add New button ở phía trên.

Cách truy cập vào Formidable
Cách truy cập vào Formidable

Sau đó, một pop up sẽ xuất hiện yêu cầu bạn chọn một loại form như contact form, form đăng ký người dùng, khảo sát và nhiều loại khác, hãy chọn loại form bạn muốn.

Lựa chọn form phù hợp
Lựa chọn form phù hợp

Tiếp theo, bạn sẽ cần nhập tên form và mô tả. Khi bạn hoàn thành, chỉ cần nhấp vào Create button.

Nhập tên form và mô tả
Nhập tên form và mô tả

Bây giờ bạn có thể sử dụng trình tạo form để tùy chỉnh form. Formidable cung cấp một công cụ tạo form kéo và thả rất dễ sử dụng. Chỉ cần chọn bất kỳ field form nào bạn muốn thêm vào form từ các tùy chọn bên trái và đặt chúng trong form template.

Thêm vào form từ các tùy chọn bên trái
Thêm vào form từ các tùy chọn bên trái

Sau khi tùy chỉnh, hãy nhúng form đâu đó trên trang web của bạn, plugin cung cấp nhiều tùy chọn để thêm form. Cách đơn giản nhất là nhấp vào Embed button trong trình tạo form ở đầu trang và sau đó chọn một trang hiện có hoặc tạo một trang mới để thêm form.

Embed form vào trang web
Embed form vào trang web

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một block Formidable Forms hoặc một block shortcode trong trình soạn thảo nội dung WordPress để nhúng form. Tiếp theo, bạn có thể đặt tên cho trang và xem trước chúng. Khi bạn đã hài lòng với giao diện này, hãy đăng bài trên trang.

Đặt tên cho trang và xem trước
Đặt tên cho trang và xem trước

Sau khi form đã hoạt động và bạn bắt đầu nhận được các mục nhập, bạn sẽ cần cài đặt và kích hoạt addon Visual Views trong Formidable Forms. Để làm điều đó, chỉ cần vào Formidable > Add-Ons từ trang quản lý WordPress. Tiếp theo, cuộn xuống đến addon ‘Visual Views‘ và nhấn button Settings.

Cài đặt và kích hoạt addon Visual Views
Cài đặt và kích hoạt addon Visual Views

Khi addon đã được kích hoạt, bạn có thể vào Formidable > Views từ trang quản lý WordPress. Sau đó, chỉ cần nhấp vào butotn + Add new ở phía trên.

Nhấp vào button Add new
Nhấp vào button Add new

Tiếp theo một pop up sẽ xuất hiện, bạn sẽ cần chọn một loại xem. Plugin cung cấp một xem lưới, xem bảng, xem lịch và xem cổ điển mà bạn có thể sử dụng. Đối với bài hướng dẫn này sẽ sử dụng xem lưới (Grid) để hiển thị các mục nhập form.

Lựa chọn loại xem
Lựa chọn loại xem

Sau đó, bạn sẽ phải chọn một nguồn dữ liệu cho giao diện. Hãy tiến hành nhấn vào menu thả xuống “Use Entries from Form” và chọn form. Có cũng một tùy chọn để nhập tên giao diện. Sau khi chọn nguồn dữ liệu của bạn, đơn giản là nhấp vào button Create a view.

Chọn nguồn dữ liệu cho giao diện
Chọn nguồn dữ liệu cho giao diện

Điều này sẽ mở trình xây dựng giao diện trong Formidable Forms. Để bắt đầu, hãy nhấp vào button Layout Builder.

hien thi cac muc nhap form wordpress 11
Nhấp vào button Layout Builder

Tiếp theo, bạn sẽ cần chọn một bố cục để hiển thị các mục của form. Chỉ cần chọn một bố cục từ các tùy chọn được cung cấp ở phần đầu trang. Bạn có thể thêm nhiều bố cục để hiển thị các mục của form.

Chọn bố cục hiển thị các mục của form
Chọn bố cục hiển thị các mục của form

Sau khi chọn một bố cục, tiếp tục bằng cách nhấp vào button Save layout. Tiếp theo, bạn có thể thêm nội dung vào trình xây dựng giao diện bằng cách nhấn vào button +. Có các tùy chọn để tùy chỉnh bố cục của các mục trong form và thêm nội dung trước và sau các mục của form.

Plugin cũng cung cấp các tùy chọn để thay đổi kiểu chữ, màu nền, viền và nhiều tùy chọn khác dưới bảng Grid Style Settings ở phía bên trái. Bạn cũng sẽ thấy một shortcode dưới field View Name, mà bạn sẽ cần khi hiển thị các mục của form trên trang web.

Các tùy chọn thay đổi kiểu chữ và màu nền
Các tùy chọn thay đổi kiểu chữ và màu nền

Có nhiều tùy chọn nâng cao hơn trong bảng Grid Style Settings. Trong các cài đặt nâng cao, bạn có thể giới hạn số lượng mục, kích thước trang và nhiều tùy chọn khác. Khi bạn đã tùy chỉnh giao diện, đừng quên nhấn vào button Update ở đầu trang. Tiếp theo, bạn cần hiển thị các mục của form trên trang web WordPress. Để làm điều đó, hãy sao chép shortcode được cung cấp dưới field View Name.

Shortcode sẽ có dạng như sau:

[display-frm-data id=2410]


Sau đó, điều hướng đến bất kỳ bài viết hoặc trang nào bạn muốn hiển thị các mục của form. Khi bạn đang ở trình soạn nội dung, chỉ cần thêm một block Shortcode.

Thêm một block Shortcode
Thêm một block Shortcode

Bây giờ, nhập shortcode bạn đã sao chép trước đó vào block shortcode. Sau đó, bạn có thể xem trước trang và xuất bản.

Nhập shortcode đã sao chép trước đó
Nhập shortcode đã sao chép trước đó

Bạn có thể truy cập trang web để xem các mục của form trong hoạt động. Dưới đây là giao diện của chúng trên trang web minh họa:

Truy cập trang web xem các mục của form trong hoạt động
Truy cập trang web xem các mục của form trong hoạt động

2. Hiển thị các mục của form WordPress bằng cách sử dụng WPForms

Một cách khác để hiển thị các mục của form trên phần trước của trang web WordPress là thông qua WPForms. Tuy nhiên, phương pháp này yêu cầu chỉnh sửa code và được khuyến nghị cho người dùng có kiến thức về lập trình. WPForms là plugin form liên hệ tốt nhất cho WordPress và cho phép bạn tạo ra các loại form khác nhau bằng cách sử dụng trình xây dựng form kéo và thả.

Trước tiên, bạn sẽ cần cài đặt và kích hoạt plugin WPForms. Tiếp theo là tạo một form trực tuyến bằng WPForms. Khi bạn bắt đầu nhận được các mục của form, bạn sẽ cần nhập code sau vào file functions.php của theme. Việc này có thể làm hỏng trang web ngay cả khi mắc một lỗi nhỏ, vì vậy Vietnix khuyến nghị nên sử dụng WPCode.

/**
 * Custom shortcode to display WPForms form entries in table view.
 *
 * Basic usage: [wpforms_entries_table id="FORMID"].
 * 
 * Possible shortcode attributes:
 * id (required) Form ID of which to show entries.
 * user      User ID, or "current" to default to current logged in user.
 * fields     Comma separated list of form field IDs.
 * number     Number of entries to show, defaults to 30.
 * 
 * @link https://wpforms.com/developers/how-to-display-form-entries/
 *
 * Realtime counts could be delayed due to any caching setup on the site
 *
 * @param array $atts Shortcode attributes.
 * 
 * @return string
 */
 
function wpf_entries_table( $atts ) {
 
  // Pull ID shortcode attributes.
  $atts = shortcode_atts(
    [
      'id'   => '',
      'user'  => '',
      'fields' => '',
      'number' => '',
            'type' => 'all' // all, unread, read, or starred.
    ],
    $atts
  );
 
  // Check for an ID attribute (required) and that WPForms is in fact
  // installed and activated.
  if ( empty( $atts['id'] ) || ! function_exists( 'wpforms' ) ) {
    return;
  }
 
  // Get the form, from the ID provided in the shortcode.
  $form = wpforms()->form->get( absint( $atts['id'] ) );
 
  // If the form doesn't exists, abort.
  if ( empty( $form ) ) {
    return;
  }
 
  // Pull and format the form data out of the form object.
  $form_data = ! empty( $form->post_content ) ? wpforms_decode( $form->post_content ) : '';
 
  // Check to see if we are showing all allowed fields, or only specific ones.
  $form_field_ids = isset( $atts['fields'] ) && $atts['fields'] !== '' ? explode( ',', str_replace( ' ', '', $atts['fields'] ) ) : [];
 
  // Setup the form fields.
  if ( empty( $form_field_ids ) ) {
    $form_fields = $form_data['fields'];
  } else {
    $form_fields = [];
    foreach ( $form_field_ids as $field_id ) {
      if ( isset( $form_data['fields'][ $field_id ] ) ) {
        $form_fields[ $field_id ] = $form_data['fields'][ $field_id ];
      }
    }
  }
 
  if ( empty( $form_fields ) ) {
    return;
  }
 
  // Here we define what the types of form fields we do NOT want to include,
  // instead they should be ignored entirely.
  $form_fields_disallow = apply_filters( 'wpforms_frontend_entries_table_disallow', [ 'divider', 'html', 'pagebreak', 'captcha' ] );
 
  // Loop through all form fields and remove any field types not allowed.
  foreach ( $form_fields as $field_id => $form_field ) {
    if ( in_array( $form_field['type'], $form_fields_disallow, true ) ) {
      unset( $form_fields[ $field_id ] );
    }
  }
 
  $entries_args = [
    'form_id' => absint( $atts['id'] ),
  ];
 
  // Narrow entries by user if user_id shortcode attribute was used.
  if ( ! empty( $atts['user'] ) ) {
    if ( $atts['user'] === 'current' && is_user_logged_in() ) {
      $entries_args['user_id'] = get_current_user_id();
    } else {
      $entries_args['user_id'] = absint( $atts['user'] );
    }
  }
 
  // Number of entries to show. If empty, defaults to 30.
  if ( ! empty( $atts['number'] ) ) {
    $entries_args['number'] = absint( $atts['number'] );
  }
 
// Filter the type of entries all, unread, read, or starred
  if ( $atts['type'] === 'unread' ) {
    $entries_args['viewed'] = '0';
  } elseif( $atts['type'] === 'read' ) {
    $entries_args['viewed'] = '1';
  } elseif ( $atts['type'] === 'starred' ) {
    $entries_args['starred'] = '1';
  }
 
  // Get all entries for the form, according to arguments defined.
  // There are many options available to query entries. To see more, check out
  // the get_entries() function inside class-entry.php (https://a.cl.ly/bLuGnkGx).
  $entries = wpforms()->entry->get_entries( $entries_args );
 
  if ( empty( $entries ) ) {
    return '<p>No entries found.</p>';
  }
 
  ob_start();
 
  echo '<table class="wpforms-frontend-entries">';
 
    echo '<thead><tr>';
 
      // Loop through the form data so we can output form field names in
      // the table header.
      foreach ( $form_fields as $form_field ) {
 
        // Output the form field name/label.
        echo '<th>';
          echo esc_html( sanitize_text_field( $form_field['label'] ) );
        echo '</th>';
      }
 
    echo '</tr></thead>';
 
    echo '<tbody>';
 
      // Now, loop through all the form entries.
      foreach ( $entries as $entry ) {
 
        echo '<tr>';
 
        // Entry field values are in JSON, so we need to decode.
        $entry_fields = json_decode( $entry->fields, true );
 
        foreach ( $form_fields as $form_field ) {
 
          echo '<td>';
 
            foreach ( $entry_fields as $entry_field ) {
              if ( absint( $entry_field['id'] ) === absint( $form_field['id'] ) ) {
                echo apply_filters( 'wpforms_html_field_value', wp_strip_all_tags( $entry_field['value'] ), $entry_field, $form_data, 'entry-frontend-table' );
                break;
              }
            }
 
          echo '</td>';
        }
 
        echo '</tr>';
      }
 
    echo '</tbody>';
 
  echo '</table>';
 
  $output = ob_get_clean();
 
  return $output;
}
add_shortcode( 'wpforms_entries_table', 'wpf_entries_table' );

Sau khi bạn đã thêm code vào trang web của mình bằng cách sử dụng plugin WPCode, hãy nhập shortcode sau vào bất kỳ trang hoặc bài viết nào để hiển thị các mục của form:

[wpforms_entries_table id="FORMID"]

Chỉ cần thay thế FORMID bằng ID của form. Bạn có thể tìm ID của form bằng cách điều hướng đến WPForms > All Forms và sau đó nhìn vào cột Shortcode.

Tìm ID của form
Tìm ID của form

Để thêm shortcode, chỉ cần tạo một trang mới hoặc chỉnh sửa trang hiện có. Tiếp theo, hãy thêm một block Shortcode.

Thêm một block Shortcode
Thêm một block Shortcode

Sau khi thêm khối, chỉ cần nhập shortcode của bạn. Bây giờ hãy xem trước trang WordPress của bạn và nhấp vào button Publish ở đầu trang.

Nhấp vào button Publish
Nhấp vào button Publish

Dưới đây là giao diện xem trước của các mục của form trên phần trước của trang web:

Giao diện xem trước của các mục của form
Giao diện xem trước của các mục của form

Bạn có thể tùy chỉnh hiển thị một cách sâu hơn bằng cách sử dụng các kiểu CSS tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Như vậy là bạn đã hoàn tất việc hiển thị các mục nhập form WordPress.

Nếu bạn đang tìm một dịch vụ hosting chất lượng cao để phát triển trang web trên nền tảng WordPress, bạn nên xem xét dịch vụ WordPress Hosting của Vietnix. Vietnix cung cấp dịch vụ WordPress Hosting không chỉ giúp tối ưu tốc độ và hiệu suất, bảo mật và an toàn thông tin trên website, mà còn giúp bạn xây dựng và quản trị website dễ dàng hơn.

Ngoài ra, khi sở hữu WordPress Hosting, bạn còn được tặng bộ theme và plugin WordPress bản quyền vô cùng giá trị gồm Rank Math SEO ProElementor Pro, Divi,… Đăng ký ngay để được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và hưởng những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn.

Lời kết

Vietnix hy vọng nội dung bài viết trên đã giúp bạn biết cách hiển thị các mục nhập form WordPress. Ngoài nội dung này, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết khác như 2 cách tạo form tìm kiếm nâng cao trong WordPress đơn giản hoặc cách hiển thị form trên một dòng trong WordPress dễ dàng, giúp tối ưu cho phần form tốt hơn. Chúc bạn thành công!

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (139 bình chọn)

Hoàng Vui

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Bình luận

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI