File /etc/passwd trong Linux là gì? Định dạng như thế nào?

Cấu trúc và định dạng của file /etc/passwd

21/02/2021

Trong quá trình sử dụng các hệ điều hành thuộc Unix, chúng ta cũng ít nhất một lần nghe tới file /etc/passwd. Vậy đây là file gì? Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chức năng cũng như nội dung của file /etc/passwd.

File /etc/passwd là gì?

/etc/passwd là file text, file này có tác dụng lưu thông tin về các user tồn tại trong hệ thống. Ngoài việc lưu trữ list các user, file này còn thể hiện nhiều thông tin liên quan tới user như các quyền user, ID của user,…

Thông thường, mọi user đều chỉ có duy nhất quyền đọc (read) đối với file này, điều này rất cần thiết cho nhiều chương trình. Có thể ví dụ lệnh ls cần đọc file này để biết được ánh xạ giữa Username và User ID. Chỉ riêng root được chỉnh sửa file này (quyền write).

Định dạng của file /etc/passwd

Chúng ta sẽ xem nội dung file này để xem từng trường nội dung như sau:

etc-passwd
Nội dung file /etc/passwd

Các trường sẽ được ngăn cách với nhau bởi dấu “:”
[1] – [username] username có độ dài từ 1 đến 32 ký tự.
[2] – [password] trường này để chữ “x”, thể hiện password đã được mã hóa và đoạn mã hóa được lưu trong một file khác: /etc/shadow
[3] – [UID] Mỗi user trên hệ thống sẽ được gán với một mã ID (giống số CMND của chúng ta).

Lưu ý: UID = 0 là của user root, 1-999 dùng cho các user hệ thống.

[4] – [GID] Tương tự UID, đây là GroupID, GroupID được định nghĩa trong file /etc/group
[5] – [Comment] trường này có chức năng mô tả ngắn về user, có thể để trống.
[6] – [Home dir] Đường dẫn khi user vừa login vào sẽ mặc định làm việc tại đây.
[7] – [shell] Hiểu nôm na đây là quyền shell của user, mặc định sẽ là /bin/bash thì user được quyền ssh vào server.

Hi vọng rằng chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn có thêm hiểu biết về file chức năng /etc/passwd trong bảo mật Linux và ứng dụng nó hiệu quả vào trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments