Cài đặt Redis trên CentOS 7 nhanh nhất, dễ nhất

20/04/2021

Banner hosting giá rẻ dành cho sinh viên

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Redis trên CentOS 7 một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Cùng theo dõi Vietnix ngay sau đây!

Redis là gì?

Redis là một kho mã nguồn mở, dùng để lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ. Bên cạnh đó, Redis còn có thể được sử dụng như là một cơ sở dữ liệu (CSDL), cache hay massage broker. Hiện nay, Redis hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu khác nhau như String, Hash, List, Set…Ngoài ra, kho lưu trữ này cũng cung cấp tính sẵn sàng rất cao qua Redis Sentinel, bao gồm giám sát, thông báo chuyển đổi dự phòng tự động. Redis cũng cho phép phân vùng tự động trên nhiều node Redis với Redis Cluster.

Để tìm hiểu rõ hơn về định nghĩa Redis là gì, hãy tham khảo bài viết sau: Redis là gì? Toàn bộ những ưu điểm Redis mang lại.

Cài đặt Redis trên CentOS 7

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách cấu hình và cài đặt Redis trên CentOS 7 đơn giản nhất.

Điều kiện để cài đặt Redis trên CentOS 7

Trước khi bắt đầu các bước trong hướng dẫn dưới đây, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập với quyền sudo.

Banner Hosting Cao Cấp dành cho SEOer

Cài đặt Redis trên CentOS 7

Radis package không được đi kèm với repository mặc định của CentOS. Do đó, ta sẽ cài đặt Redis 5.0.2 từ Remi repository.

Quá trình cài đặt tương đối đơn giản, theo các bước sau:

1. Bắt đầu bằng việc enable Remi repository. Hãy chạy lệnh sau trong SSH terminal:

sudo yum-config-manager --enable remi

2. Cài đặt package Redis:

sudo yum install redis

3. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chạy dịch vụ Redis và cho phép nó khởi động khi boot:

sudo systemctl enable redis
#Output:
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis.service to /usr/lib/systemd/system/redis.service.

Để kiểm tra trạng thái của dịch vụ, nhập vào lệnh sau:

sudo systemctl status redis

Sau đó ta sẽ thấy các dòng như sau:

● redis.service - Redis persistent key-value database
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/redis.service; enabled; vendor preset: disabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/redis.service.d
    └─limit.conf
Active: active (running) since Sat 2018-11-24 15:21:55 PST; 40s ago
Main PID: 2157 (redis-server)
CGroup: /system.slice/redis.service
    └─2157 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379

Lưu ý: Redis sẽ không thể khởi động nếu IPv6 chưa được enable trên server.

Vậy là quá trình cài đặt Redis trên CentOS 7 đã hoàn tất. Tiếp theo là việc cấu hình Redis.

Cấu hình Redis Remote Access

Theo mặc định, Redis không cho phép các kết nối từ xa. Do đó, ta chỉ có thể kết nối với server Redis từ 127.0.0.1 (localhost).

Chỉ thực hiện các bước dưới đây nếu bạn muốn kết nối với server Redis của mình từ xa. Nếu đang sử dụng một server setup duy nhất, tức là các ứng dụng và Redis chạy trên cùng một máy chủ, thì việc kết nối từ xa không được khuyến khích.

Để cấu hình Redis remote access, mở file config của Redis bằng text editor:

sudo nano /etc/redis.conf

Tìm dòng bắt đầu bằng bind 127.0.0.1, sau đó thêm địa chỉ IP riêng cho server ở sau 127.0.0.1.

/etc/redis.conf
# IF YOU ARE SURE YOU WANT YOUR INSTANCE TO LISTEN TO ALL THE INTERFACES
# JUST COMMENT THE FOLLOWING LINE.
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bind 127.0.0.1 192.168.121.233

Hãy đảm bảo rằng 192.168.121.233 đã được thay bằng IP của bạn. Lưu lại file rồi đóng trình editor.

Sau đó, restart dịch vụ Redis để áp dụng các thay đổi:

sudo systemctl restart redis

Sử dụng command ss để xác thực xem server Redis có đang nghe private interface trên port 6379 không:

ss -an | grep 6379

Kết quả sẽ giống nhau sau:

tcp  LISTEN   0   128  192.168.121.233:6379      *:*
tcp  LISTEN   0   128  127.0.0.1:6379         *:*

Sau đó, ta cần thêm một rule tường lửa để cho phép các lưu lượng từ các máy ở xa trên TCP port 6379.

Giả sử ta đàn sử dụng FirewallD để quản lý tường lửa, và ta cần cho phép truy cập từ subnet 192.168.121.0/24. Khi đó câu lệnh sẽ như sau:

sudo firewall-cmd --new-zone=redis --permanent
sudo firewall-cmd --zone=redis --add-port=6379/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --zone=redis --add-source=192.168.121.0/24 --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Các dòng lệnh phía trên sẽ tạo một zone mới, tên redis. Sau đó là mở port 6379 và cho phép truy cập từ các mạng riêng.

Khi đó, server Redis sẽ chấp nhận các kết nối từ xa trên TCP port 6379.

Để kiểm tra xem mọi thứ đã được cấu hình đúng chưa, ta có thể ping server Redis từ máy ở xa bằng tiện ích redis-cli, cung cấp một giao diện cmd cho server Redis:

redis-cli -h <REDIS_IP_ADDRESS> ping

Câu lệnh trên sẽ trả về một phản hồi PONG:

PONG

Kết luận

Đến đây là bạn đã hoàn tất việc cài đặt và cấu hình Redis trên CentOS 7. Chúc các bạn may mắn!

Hãy đánh giá bài viết post

Banner Hosting Giá Rẻ tại Vietnix

Mình là Bo - admin của Quản Trị Linux. Mình đã có 10 năm làm việc trong mảng System, Network, Security và đã trải nghiệm qua các chứng chỉ như CCNP, CISSP, CISA, đặc biệt là chống tấn công DDoS. Gần đây mình trải nghiệm thêm Digital Marketing và đã hòan thành chứng chỉ CDMP của PearsonVUE. Mình rất thích được chia sẻ và hỗ trợ cho mọi người, nhất là các bạn sinh viên. Hãy kết nối với mình nhé!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận