Cài đặt Cyber Panel trên CentOS 8 siêu nhanh và dễ dàng

Cài đặt Cyber Panel trên CentOS 8 siêu nhanh

07/04/2021
11 Lượt xem

Cyber Panel là một công cụ cung cấp cho người dùng một web hosting control panel chất lượng cao. Vậy làm thế nào để cài đặt Cyber Panel trên CentOS 8?

Cyber Panel là web hosting panel miễn phí, sử dụng web Open Lite Speed server mã nguồn mở. Nó có hai phiên bản: phiên bản miễn phí và phiên bản doanh nghiệp. Phiên bản miễn phí sử dụng Open Lite Speed trong khi phiên bản doanh nghiệp sử dụng Lite Speed Web server. Nó đi kèm với nhiều tính năng như AutoSSL, Backup and Restore và hosting multiple websites. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt và cấu hình Cyber panel trong Centos 8. Cùng bắt đầu nào!

Cài đặt Cyber Panel trên CentOS 8

Theo mặc định, không có package nào có sẵn cho Cyber Panel trong kho phần mềm Centos 8. Vì vậy, chúng ta phải lấy installer của nó theo cách sau bằng cách sử dụng terminal:

# cd /tmp
# wget -O installer.sh https://cyberpanel.net/install.sh

Sau khi chạy installer bằng cách sử dụng lệnh sau, hãy đảm bảo rằng bạn có quyền root để chạy lệnh này:

# sh installer.sh

Bạn sẽ thấy kết quả sau:

cấu hình Cyber Panel trên CentOS 8

Nhập 1 và nhấn enter

cấu hình Cyber Panel trên CentOS 8

Bước tiếp theo sẽ như sau:

Nhập 1 và nhấn enter, vì chúng ta đang cài đặt phiên bản miễn phí:

Nếu bạn muốn tải xuống toàn bộ dịch vụ của Cyber Panel, hãy nhập y và nhấn enter.

cấu hình Cyber Panel trên CentOS 8
cấu hình Cyber Panel trên CentOS 8

Cyber Panel sẽ được cài đặt ngay bây giờ, cùng với tất cả các phần mở rộng của nó.

cấu hình Cyber Panel trên CentOS 8

Theo mặc định, Cyber Panel đang sử dụng port 8090 của TCP để cho phép truy cập qua network, hãy thêm firewall rule, để sử dụng lệnh sau:

# firewall-cmd --add-port=8090/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload
Cấu hình Cyber Panel trên CentOS 8

Để cấu hình Cyber Panel, hãy truy cập địa chỉ server IP của bạn với số port, bạn sẽ thấy trang login <địa chỉ IP: 8090>.

Nhập username (admin) và mật khẩu mặc định (1234567), bạn sẽ được chuyển đến Cyber panel dashboard.

Bây giờ bạn có thể cấu hình Cyber Panel theo nhu cầu của bạn.

Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã biết được cách cấu hình và cài đặt Cyber Panel trên CentOS 8. Hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu được Cyber Panel.

Theo VITUX.

Tìm hiểu thêm:
>>> Cấu hình FTP trên CentOS 7 bằng VSFTPD
>>> Disable SELinux trên CentOS 7
>>> phpBB là gì? Lý do để sử dụng phần mềm này?