Backup VPS Linux lên Google Drive đơn giản nhất

02/02/2021
3 Lượt xem

Hướng dẫn backup VPS Linux lên Google Drive. Có nhiều cách để tiến hành đồng bộ Google Drive, từ đó sẽ upload dữ liệu lên Drive. Ở bài viết này sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng công cụ rclone.

Bước 1: Cài đặt rclone (bước đầu để backup VPS Linux lên Google Drive)

Chạy command

curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash

Bước 2: Config đồng bộ rclone với Google

Chạy command:

rclone config

i. Sau khi chạy command sẽ hiển thị giao diện như bên dưới

rlone1 Chọn n (New remote) -> điền tên remote và enter. Ví dụ này tên remote của mình là db_backup

ii. Lúc này rclone sẽ đề xuất các đối tượng mà nó liên kết

rlone2 Lúc này chỉ cần chọn đối tượng liên kết tương ứng mà bạn muốn, ở bài viết mình sẽ chọn google drive -> chọn 13 rlone3

iii. Chọn thư mục chia sẻ, cài đặt quyền

Sau khi chọn liên kết với google drive bạn sẽ bỏ trống 2 option: client_id và client_secret rlone4 Sau đó chọn

1 / Full access all files, excluding Application Data Folder.
   \ "drive"

Lưu ý:

  • Trường: root_folder_id đây là trường định vị nơi chứa data được upload lên.
  • Cách xác định, login vào google -> Tạo thư mục chứa file (nên đặt tên trùng với remote name ở mục i) -> Và lấy thành phần root_folder_id phía sau keywords folders

rlone5

iv. Skip service_account_flie và tiến hành xác nhận để lấy api

Sau khi điền đúng trường _root_folderid ta sẽ tiến hành bỏ qua service_account_flie và chọn Say N if you are working on a remote or headless machine

Remote config
Use auto config?
 * Say Y if not sure
 * Say N if you are working on a remote or headless machine
y) Yes (default)
n) No
y/n> n

rlone6 Sau khi xuất hiện link xác thực như hình, tiến hành truy cập link với tài khoản google được đăng nhập trong trình duyệt Chrome -> cho phép truy rclone truy cập và nhận mã api rlone7 rlone8 Mã code api có dạng như hình rlone9

v. Điền mã code api kết nối và xác nhận lại với Google Drive một lần nữa

rlone10 Như vậy là đã hoàn thành kết nối google drive. Vps/server linux đã sẵn sáng upload dữ liệu lên root_folder_id tương ứng ở drive

Bước 3: Backup VPS Linux lên Google Drive

Cách thao tác chạy command: rclone copy teen_file remote_name:

#upload
rclone copy test.txt db_backup:

#xem lại trong drive chứa những gì
rclone lsl db_backup:

Lưu ý:

  • Dấu “:” ở phía sau tên remote, là bắt buộc phải có

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết này.